Подигнување на готовина без надоместок

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека на сите АТМ уреди каде што е истакнато логото на Касис, можете да подигнувате готовина без надоместок. Во овој момент оваа услуга освен на АТМ уредите на Еуростандард банка, достапна Ви е и на АТМ уредите на Уни банка и Капитал банка.

CaSys


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ