Mastercard® PrePaid

Mastercard® PrePaid

dhuratë-kartelë

Pripejd Mastercard „gift” kartëlë, më shumë se dhuratë!

Eurostandard Banka SHA Shkup prezanton Mastercard PrePaid dhuratë-kartelë të re unikate dhe të vetme të këtij lloji në tregun tonë.

Mund të shfrytëzohet për pagesën e mallrave dhe shërbimeve në të gjithë vendet pagesore në vend dhe jashtë shtetit, si dhe për blerje në internet.

E njëjta mund të blihet dhe mbushet në të gjithë ekspoziturat dhe në sportelet e Bankës përmes bankimit elektronik dhe mobil, por edhe nga Bankat tjera në vend.

MasterCard® Standard

MasterCard® Standard

dhe SMS bankeri falas!

Nuk e dini ku të shkoni me pushime? Nuk e dini sa do ju kushtojë? Nuk e dini a mund t’i lejoni vetvetes një gjë të tillë?

Mos u shqetësoni! Me ofertën e re verore të Eurostandar bank, Ju do të fitoni kartën Maser kard dhe SMS banking falas, që të informoheni me gjendjen e llogarisë suaj, kudo që të ndodheni.

Mos u mendoni shumë! Me këtë ofertë të vetmen gjë që duhet ta bëni është të zgjidhni vendin e dëshiruar dhe të shijoni verën!

MasterCard® Standard

MasterCard® Standard

MASTERCARD® STANDARD

Kartat e programit MasterCard Ju mundësojnë akses të lehtë dhe të shpejtë në mjetet Tuaja 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, nëpërmjet rrjetit të ATM/bankomateve brenda vendit dhe në mbarë botën.

3%
Shuma mujore minimale prej 3% të detyrimit të përgjithshëm për kthimin e tij.

Limit kredie
Mundësi për limit kredie deri në 3 rroga ose 300.000,00 denarë.

Станбен

Станбен

KREDI DERI NË 150.000€

Shtëpia është pasuria më e rëndësishme e një familjeje.

Megjithatë, blerja e një banese ose shtëpie nuk është gjë e lehtë.

Për këtë arsye, produkti me emrin Kredi Shtëpie i Eurostandard Bankë, me normë interesi vjetore prej 5%, fikse për 5 vitet e para dhe shumën maksimale prej 150.000 euro, Ju ofron mbështetjen e nevojshme për të realizuar ëndrrën Tuaj.

Hipotekë

Hipotekë

DERI NË 120.000€

Pasuria Juaj është kapitali Juaj. Shfrytëzoni pasurinë Tuaj për të realizuar të gjitha planet.

Me kredinë konsumatore me hipotekë e Eurostandard Bankë mund të fitoni deri në 120.000 euro, me normë interesi vjetore prej 6.4%.

Me afat kthimi deri në 20 vjet. Kjo është një mundësi për të siguruar mjetet që Ju nevojiten.

Relaks

Relaks

KREDI KONSUMATORE

Blerja me një buxhet të limituar kërkon të bëhet kompromis midis dëshirave dhe mundësive.

Me kredinë e re RELAKS e Eurostandard Bankë keni mundësinë për të fituar kredi deri në 600.000 denarë, me normë interesi vjetore prej 10,5%.

Me afat kthimi deri në 5 vjet, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të shijuar blerjen pa u limituar!

Kredia Relaks mund të përdoret edhe për rifinancimin e kredive të bankave të tjera.

Depozitë e hapur

Depozitë e hapur

DEPOZITË DEVIZORE KURSIMI E HAPUR

Mundësi e vetme për të hapur depozitë, për të plotësuar dhe tërhequr mjetet e afatizuara sipas dëshirës dhe në çdo kohë, duke pasur akses të vazhdueshëm në depozitën Tuaj.

Liri
Depozita devizore e hapur e kursimit Ju jep liri të plotë gjatë administrimit të mjeteve Tuaja

Euro
Depozitat devizore TË HAPURA të kursimit mund të afatizohen vetëm në euro