DEPOZITA NË DENARË

DEPOZITA KURSIMI TRADICIONALE
me vetëvlerësim 0,0%
(1) muaj tradicionalen_0%
(2 muaj tradicionalen_1%
(3) muaj tradicionalen_2%
(6) muaj tradicionalen_3%
(12) muaj tradicionalen_4%
(24) muaj tradicionalen_5%
(36) muaj tradicionalen_6%

 

DENAR PLUS - DEPOZITA KURSIMI TË HAPURA
Afati (3) muaj (6) muaj (12) muaj (24) muaj
deri në 600.000 MKD denarPlus3_0% denarPlus6_0% denarPlus12_0% denarPlus24_0%
600.001 - 1.200.000 denarPlus3_1% denarPlus6_1% denarPlus12_1% denarPlus24_1%
1.200.001 - 2.000.000 denarPlus3_2% denarPlus6_2% denarPlus12_2% denarPlus24_2%
2.000.001 - 4.000.000 denarPlus3_3% denarPlus6_3% denarPlus12_3% denarPlus24_3%
4.000.001 - 6.000.000 denarPlus3_4% denarPlus6_4% denarPlus12_4% denarPlus24_4%
sipër 6.000.001  denarPlus3_5% denarPlus6_5% denarPlus12_5% denarPlus24_5%

 

DEPOZITË FAMILJARE
Depozitë kursimi në denari e afatizuar për (12) muaj
deri në 600 000 MKD semeen_0%
600 001 – 1 200 000 MKD semeen_1%
1 200 001 – 1 800 000 MKD semeen_2%
1 800 001 – 2 400 000 MKD semeen_3%
2 400 001 – 3 000 000 MKD semeen_4%
3 000 001 – 3 600 000 MKD semeen_5%
3 600 001 – 4 200 000 MKD semeen_6%
4 200 001 – 4 800 000 MKD semeen_7%
4 800 001 – 5 400 000 MKD semeen_8%
5 400 001 – 6 000 000 MKD semeen_9%
sipër 6 000 000 MKD semeen10%

 

DEPOZITA NË DEVIZA

DEPOZITA KURSIMI TRADICIONALE
VALUTA/AFATI me vetëvlerësim (1) muaj (3) muaj (6) muaj (12) muaj (24) muaj (36) muaj (60) muaj
EUR 0,0% tradicionalenDevEur_0% tradicionalenDevEur_1% tradicionalenDevEur_2% tradicionalenDevEur_3% tradicionalenDevEur_4% tradicionalenDevEur_5% tradicionalenDevEur_6%
CHF 0,0% tradicionalenDevChf_0% tradicionalenDevChf_1% tradicionalenDevChf_2% tradicionalenDevChf_3% tradicionalenDevChf_4% tradicionalenDevChf_5% /
GBP 0,0% tradicionalenDevGbr_0% tradicionalenDevGbr_1% tradicionalenDevGbr_2% tradicionalenDevGbr_3% tradicionalenDevGbr_4% tradicionalenDevGbr_5% /
USD 0,0% tradicionalenDevUsd_0% tradicionalenDevUsd_1% tradicionalenDevUsd_2% tradicionalenDevUsd_3% tradicionalenDevUsd_4% tradicionalenDevUsd_5% /
Të tjera përveç Jenit 0,0% tradicionalenDrugi_0% tradicionalenDrugi_1% tradicionalenDrugi_2% tradicionalenDrugi_3% tradicionalenDrugi_4% tradicionalenDrugi_5% /

 

EURO PLUS - DEPOZITA KURSIMI TË HAPURA
Afati (3) muaj (6) muaj (12) muaj (24) muaj
deri në 10.000 EUR evroPlus3_0% evroPlus6_0% evroPlus12_0% evroPlus24_0%
10.001 - 30.000 EUR evroPlus3_1% evroPlus6_1% evroPlus12_1% evroPlus24_1%
30.001 - 50.000 EUR evroPlus3_2% evroPlus6_2% evroPlus12_2% evroPlus24_2%
50.001 - 80.000 EUR evroPlus3_3% evroPlus6_3% evroPlus12_3% evroPlus24_3%
80.001 - 100.000 EUR evroPlus3_4% evroPlus6_4% evroPlus12_4% evroPlus24_4%
sipër 100.000 EUR evroPlus3_5% evroPlus6_5% evroPlus12_5% evroPlus24_5%

 

DEPOZITË FAMILJARE
Depozitë kursimi në deviza e afatizuar për (12) muaj
deri në  10,000 EUR deri në semeenDev_0%
10,001 – 20,000 EUR deri në semeenDev_1%
20,001 – 30,000 EUR deri në semeenDev_2%
30,001 – 40,000 EUR deri në semeenDev_3%
40,001 – 50,000 EUR deri në semeenDev_4%
50,001 – 60,000 EUR deri në semeenDev_5%
60,001 – 70,000 EUR deri në semeenDev_6%
70,001 – 80,000 EUR deri në semeenDev_7%
80,001 – 90,000 EUR deri në semeenDev_8%
90,001 – 100,000 EUR deri në semeenDev_9%
sipër  100,000 EUR deri në semeenDev10%