Karta e debitit Diners® CLUB

Me Diners CLUB kartën e kreditit konbrending, bëheni edhe ju anëtar i shoqërisë ekskluzive të klubit të miqve dajners

  • Këste pa kamatë Mundësi për 12 këste pa kamatë për transaksionet e kryera në pikat e shitjes.
  • Limiti Limit i miratuar krediti konform kapacitetit kreditor të kërkuesit
  • Mundësi Për dhënien e dy kartave shtesë
  • Urdhëresë afatgjatë Mundësi për shfrytëzimin e një urdhërese afatgjatë
  • Grejs periudha Grejs periudhë pa kamatë për transaksionet e kryera në pikat e shitjes