Karta për bizneset

Paratë në dorë
Mbani nën kontroll financat tuaja në çdo kohë

 • MasterCard® Business
  MasterCard® Business кредитна картичка • Deri në 600,000 denarë
  Mundësi për limit kredie deri në 600,000 denarë • Pa kompensim të POS
  Pa kompensim për transaksionet e kryera në pikat e shitjes • Rëndësia ndërkombëtare
  Mundësi për pagesën e mallrave dhe shërbimeve në pikat e shitjes në vend dhe botë • Shikoni detajet e tjera
 
 • MasterCard® Business karta e debitit
  MasterCard® Business • Pa kompensim
  Për dhënien dhe shfrytëzimin e kartave • Pagesë në internet
  Me kartën e debitit mastercard bussines përfitoni mundësi për të gjitha llojet e pagesave në internet • Siguri
  Karta ka çip që mundëson siguri gjatë kryerjes së transaksioneve • Shikoni detajet e tjera
 
 • Diners® Club
  Diners® Club • Këste pa kamatë
  Mundësi deri në 12 këste pa kamatë për transaksionet në pikave të shitjes. • Limiti
  Limit i miratuar kredie në përputhje me kapacitetin kreditues të kërkuesit. • Urdhëresë afatgjatë
  Mundësi për shfrytëzimin e urdhëresës afatgjatë. • Shikoni detajet e tjera