Karta debiti për individët

Para në dorë
Qasja tek mjetet personale është pjesa kyçe e mënyrës së sotme të të jetuarit. Kjo qasje duhet të jetë e shpejtë, e lehtë dhe efikase. Kartat e eurostandard banka ju mundësojnë një qasje të lehtë tek mjetet tuaja 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, nëpërmjet rrjetit të atm/bankomatëve brenda vendit dhe në mbarë botën

 • Mastercard® karta e debitit
  Maestro® karta e debitit • Pa provizion në АТМ
  Eurostandard banka nuk merr provizione për transaksionet e realizuara në атм-të e bankës. • Pagesa nëpërmjet internetit
  Me kartën e debitit maestro fitoni mundësi për të realizuar të gjitha llojet e pagesave në internet. • Mund të përdoret në të gjithë botën
  Mundësi për të paguar mallra dhe shërbime në pikat e shitjes brenda dhe jashtë vendit. • Shikoni detajet e tjera
 
 • Mastercard® Prepaid dhuratë-kartelë
  Mastercard® Prepaid dhuratë-kartelë • Dhuratë
  Dhuratë unikate dhe moderne e paraparë për të gjithë moshat dhe të gjithë rastet • PrePaid
  Mundësi për mbushje • Vlefshmëri ndërkombëtare
  Mundësi për pagesë të mallrave dhe shërbimeve në vend dhe jashtë shtetit • Shikoni detajet e tjera