Mastercard® debit karta e debitit

__Mastercard® debit__ karta e debitit

Kartat e programit mastercard ju mundësojnë qasje të lehtë tek mjetet tuaja 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, nëpërmjet rrjetit të atm/bankomatëve brenda vendit dhe në mbarë botën

  • Pa provizion Banka nuk merr provizion për lëshimin dhe përdorimin e kartelës kryesore dhe kartelave plotësuese.
  • Pa provizion në атм Eurostandard banka nuk merr provizione për transaksionet e realizuara në атм-të e bankës.
  • Pagesa nëpërmjet internetit Me kartën e debitit maestro fitoni mundësi për të realizuar të gjitha llojet e pagesave në internet.
  • Siguri Karta ka një çip që ofron siguri gjatë realizimit të transaksioneve.
  • Mund të përdoret në të gjithë botën Mundësi për të paguar mallra dhe shërbime në pikat e shitjes brenda dhe jashtë vendit.
  • Pa provizion në pos Eurostandard banka nuk merr provizione për transaksionet e realizuara në pikat e shitjes.
Casys.com.mkQendra e kujdesit të klientit 24 orë, 365 ditë në vit
Tel: + 389 2 3293-888; +389 2 3293-817;
e-mail: help24@casys.com.mk