Karta krediti për individët

Para në dorë
Qasja tek mjetet personale është pjesa kyçe e mënyrës së sotme të të jetuarit. Kjo qasje duhet të jetë e shpejtë, e lehtë dhe efikase. Kartat e eurostandard banka ju mundësojnë një qasje të lehtë tek mjetet tuaja 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, nëpërmjet rrjetit të atm/bankomatëve brenda vendit dhe në mbarë botën

 • MasterCard® Standard
  MasterCard® Standard кредитна картичка • 3%
  Shuma mujore minimale që duhet kthyer është 3,0% e detyrimit të përgjithshëm. • Limiti i kredisë
  Mundësi për limit kredie në shumën e tre rrogave ose 300 000 denarë. • Periudhë grejs
  Periudhë grejs pa kamatë deri në 45 ditë për transaksionet e realizuara në pikat e shitjes. • Shikoni detajet e tjera
 
 • MasterCard® GOLD
  MasterCard® GOLD кредитна картичка • 3%
  Shuma mujore minimale që duhet kthyer është 3,0% e detyrimit të përgjithshëm. • Limiti i kredisë
  Mundësi për limit kredie që do të varet nga aftësia e kreditimit. • Periudhë grejs
  Periudhë grejs pa kamatë deri në 45 ditë për transaksionet e realizuara në pikat e shitjes. • Shikoni detajet e tjera
 
 • Diners® Club
  Diners® Club кредитна картичка • Këste pa kamatë
  Mundësi për të fituar 12 këste pa kamatë, për transaksionet e realizuara në pikat e shitjes. • Limiti i kredisë
  Mundësi për limit kredie që do të varet nga aftësia e kreditimit. • Urdhër afatgjatë
  Mundësi për të përdorur një urdhër afatgjatë. • Shikoni detajet e tjera