Kontakti për individët

Kontakti për __individët__
 • Потребни документи
  Për të gjitha informatat më të hollësishme, orarin e punës së ekspoziturave dhe sporteleve, lokacionet dhe qytetet, vizitoni rrjetin e ekspoziturave dhe lokacionet me ATM

  ATM locator & map


Ekspozitura qendrore e Eurostandard Banka SHA
rr. Nikolla Klusev 2
Shkup, Republika e Maqedonisë

 

+ 389 2 3140 262

+ 389 2 3140 214

Çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në orën 19:00
E shtuna, nga ora 08:00 deri në orën 14:00

Keni nevojë për një sektor konkret?

 • Llogaritë02/3249 489
  02/3249 499
 • Qarkullimi pagesor ne vend02/3249 428
  02/3249 440
 • Kursimet02/3140 262
  02/3140 214
  02/3140 215
 • Kreditë02/3249 474
  02/3249 452
 • Llogarite transakcionale02/3140 262
  02/3140 214
  02/3140 215
 • Penzionet dhe ndihma sociale02/3140 262
  02/3140 214
  02/3140 215
 • Kartat02/3249 489
  02/3249 499
 • Qarkullimi pagesor nderkombetar02/3249 401
  02/3249 440
 • Kasaforta02/3249 433
  02/3249 440
 • Transfertë e shpejtë parash02/3249 437
  02/3249 454
 • E-Banka02/3249 416
  02/3249 441
  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 • Letrat Me Vlerë02/3140 - 210
  02/3140 - 211
  02/3140 - 219
  02/3224 - 300

Keni nevojë për informata për një ekspoziturë konkrete?

 • Ekspozitura qendrore e bankës+389 2 3249 440
  +389 2 3249 437
  Ул. Никола Кљусев бр. 2, Скопје
 • Ekspozitura "Kultura"+3892 2 3217 224
  Ул. Даме Груев бр. 3, Скопје
 • Ekspozitura "Aerodrom"+389 2 2401 225
  Бул. К.Ј. Питу бр. 28-2 Локал 6 и 7, Скопје
 • Ekspozitura "Salla Universale"+389 2 3221 003
  Бул. Партизански Одреди бр 1, Скопје
 • Ekspozitura "Shuto Orizari"+389 2 2581 175
  Ул. Македонско Косовска Бригада, бр. 1, Скопје
 • Ekspozitura "Butel 1"+389 2 2600 055
  Супер Ауто Контрол, Станица За Тех.Преглед
 • Ekspozitura "Kisela Voda"+389 2 2720 470
  Ул. Народни Херои бр. 16 Кисела Вода, Скопје
 • Ekspozitura "Karposh 4"+389 2 3090 209
  Ул. Никола Парапунов 49, Скопје
 • Ekspozitura "Radishani"+389 2 2622 304
  Ул. Радишанска бб, Скопје