Raportet financiare

Raportet __financiare__
i Bankës Eurostandard

 

VitPublikuarRaporti i tipitPavarur Auditor
2018 31.12.2018
Raporti vjetor
RSM Makedonija
2017 31.12.2017
Raporti vjetor
Grant Thornton
2016 31.12.2016
Raporti vjetor
Grant Thornton
2015 31.12.2015
Raporti vjetor
Grant Thornton
2014 31.12.2014
Raporti vjetor
Grant Thornton
2013 31.12.2013
Raporti vjetor
PricewaterhouseCoopers
2013 31.12.2013
Raporti i konsoliduar financiar
PricewaterhouseCoopers
2012 31.12.2012
Raporti vjetor
Grant Thornton
2012 31.12.2012
Raporti i konsoliduar financiar
Grant Thornton
2011 31.12.2011
Raporti vjetor
Grant Thornton
2011 31.12.2011
Raporti i konsoliduar financiar
Grant Thornton
2010 31.12.2010
Raporti vjetor
Grant Thornton
2010 31.12.2010
Raporti i konsoliduar financiar
Grant Thornton