Mjete të qëndrueshme

Kredi afatgjate për mjete të qëndrueshme

Blini, ndërtoni, investoni ose modernizoni kapacitetet ekzistuese të prodhimit ose shërbimit, pajisje ose mjete transporti? Kredia për mjete të qëndrueshme është një zgjidhje e shpejtë dhe e lehtë për të financuar projektet e investimit dhe për të mbështetur biznesin tuaj

  • Shlyerje fleksibile Mundësi për shlyerjen e kredisë për 8 vjet, sipas dëshirës Suaj
  • Periudhë grejs Mundësi për grejs periudhë të perfshirë deri në 1 vjet, ku klienti ka për detyrim të bëjë pagesë të kamatës
  • Е-mail Mundësi për të fituar në formë elektronike të gjitha llojet e dokumenteve
  • Kartë falas Mundësi për të fituar kartën e debitit MasterCard Bussines
  • Mënyrë praktike për financimin e të gjitha detyrimeve të Juaja