Kreditimi i bizneseve

Blini, ndërtoni, investoni ose modernizoni produkte të reja apo ekzistuese ose kapacitetet në dispozicion, pajisje ose mjete transporti, eksport ose mbarëvajtjen e likuidimit, kreditet e eurostandard banka janë një zgjidhje e shpejtë dhe e lehtë për mbështetjen e biznesit tuaj

 • Mjete të qëndrueshme
 • Fleksibile Мundësia e pagesës deri në 8 vjet, sipas zgjidhjes suaj
 • Periudha grejs Мundësi për përfshirje të periudhës grejs deri në 1 vit
 • Mënyrë praktike për financimin e të gjitha detyrimeve të Juaja
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Mjetet e qëndrueshme të kthyeshme
 • Pagesë fleksibile Mundësi për pagesë deri në 5 vjet sipas zgjedhjes suaj
 • Periudha grejs Mundësi për përfshirje të periudhës grejs deri në 1 vit
 • Е-posta Mundësi për dorëzim elektronik të të gjitha llojeve të dokumenteve
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Mjetet kthyese
 • Likuidimi Mundësia që mjetet të shfrytëzohen për përmirësimin e likuidimit
 • Shfrytëzimi Furnizimi me lëndë të para, pajisje, repromateriale, mjete transporti ose mall tregtimi
 • Е-posta Mundësi për parashtrim elektronik të të gjitha llojeve të dokumenteve
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Overdraft
 • Pa kufizime Lejohet tejkalimi konform kapacitetit tuaj kreditor
 • Pagesa fleksibile Mjetet e miratuara i ktheni pjesërisht ose tërësisht në momentin e derdhjeve në llogarinë tuaj
 • Karta gratis Mundësi për kartë debitore gratis mastercard bussines
 • Shikoni detajet e tjera