Mjetet e xhiros

Kredi afatshkurtër për mjete xhiroje

Kredia për mjete xhiroje mundëson financimin e nevojave afatshkurtra gjatë procesit të punës, siç janë blerja e pajisjeve, automjeteve, realizimi i pagesave, importi ose mirëmbajtja e likuiditetit

  • Likuiditet Mundësi për të përdorur mjetet për përmirësimin e likuiditetit
  • Përdorimi Blerje të lëndës së parë, pajisjeve, repromaterialeve, automjeteve ose mallit tregtar
  • Е-mail Mundësi për të fituar në formë elektronike të gjitha llojet e dokumenteve
  • Kartë falas Mundësi për të fituar kartën e debitit MasterCard Bussines
  • Mënyrë praktike për financimin e të gjitha detyrimeve të Juaja