Overdraft

Forma më racionale e kredisë afatshkurtër, e cila është përshtatur plotësisht me nevojat Tuaja dhe mundëson të tejkaloni limitin e llogarisë Suaj transaksione ose Overdraft.

Mjetet e fituara mund t’i përdorni në çdo moment, kur keni nevojë për to, ndërsa do t’i ktheni pjesërisht ose plotësisht në momentin kur në llogarinë tuaj do të derdhen mjete të reja

  • Pa limit Ju mund të tejkaloni limitin varësisht aftësisë së kreditimit
  • 24 orë Aplikimi, analiza, përpunimi dhe pagimi mund të bëhet brenda 24 orëve. ndësi për të përdorur mjetet për përmirësimin e likuiditetit
  • Shlyerje fleksibile Mjetet e fituara mund t’i përdorni në çdo moment, kur keni nevojë për to, ndërsa do t’i ktheni pjesërisht ose plotësisht në momentin kur në llogarinë tuaj do të derdhen mjete të reja
  • Kartë falas Mundësi për të fituar kartën e debitit MasterCard Bussines
  • Е-mail Mundësi për të fituar në formë elektronike të gjitha llojet e dokumenteve