Kredi qëllimore për individët

Jemi gjithmonë këtu për t’ju ndihmuar
Kreditë tona do t’ju ndihmojnë të bëhet realitet gjithçka që doni të bëni. Mendimi i klientëve tanë gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet prioritet i eurostandard banka.

  • Kredi automjeti
  • PJESËMARRJE MINIMALE Kredi që do t’ju ndihmojë me një pjesëmarrje minimale prej 20% të siguroni automjetin Tuaj të dëshiruar.
  • DERI NË 72 MUAJ Mundësi për shlyerjen e kredisë deri në 72 muaj, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
  • PA GARANTORË Pa garantorë dhe sigurime plotësuese gjatë aplikimit për të marrë kredi.
  • Shikoni detajet e tjera
 
  • Kredi shtëpie
  • DERI NË 150,000 EUROShumë deri në 150,000 euro në vlerën e denarit.
  • NORMË INTERESI VJETORE PREJ 5,0% Normë e vetme interesi prej 5,0% në nivel vjetor.
  • DERI NË 25 VJET Mundësi për shlyerjen e kredisë deri në 25 vjet, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
  • Shikoni detajet e tjera