Kredi qëllimore për individët

Jemi gjithmonë këtu për t’ju ndihmuar
Kreditë tona do t’ju ndihmojnë të bëhet realitet gjithçka që doni të bëni. Mendimi i klientëve tanë gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet prioritet i eurostandard banka.

 • Kredi automjeti
 • PJESËMARRJE MINIMALE Kredi që do t’ju ndihmojë me një pjesëmarrje minimale prej 20% të siguroni automjetin Tuaj të dëshiruar.
 • DERI NË 72 MUAJ Mundësi për shlyerjen e kredisë deri në 72 muaj, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
 • PA GARANTORË Pa garantorë dhe sigurime plotësuese gjatë aplikimit për të marrë kredi.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredi shtëpie
 • DERI NË 150,000 EUROShumë deri në 150,000 euro në vlerën e denarit.
 • NORMË INTERESI VJETORE PREJ 5,0% Normë e vetme interesi prej 5,0% në nivel vjetor.
 • DERI NË 25 VJET Mundësi për shlyerjen e kredisë deri në 25 vjet, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredi shopingu
 • DERI NË 60,000 DENARËMundësi për të fituar kredi deri në 60,000 denarë pa garantorë.
 • SHLYERJE FLEKSIBILE TË KREDISË Mundësi për shlyerjen e kredisë gjatë 12, 24 ose 36 muajve, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
 • МAESTRO® CARDNë rastet e aplikimit për kredi shopingu, Ju do të fitoni falës kartën e debitit Maestro.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredi turistike
 • DERI NË 150,000 DENARË Mundësi për të fituar deri në 150,000 denarë me 1 garantor
 • SHLYERJE FLEKSIBILE TË KREDISË Mundësi për shlyerjen e kredisë gjatë 12, 24 ose 36 muajve, në përputhje me dëshirat dhe mundësitë Tuaja.
 • TË GJITHA AGJENCITË Kjo kredi është paraparë për të gjitha llojet e udhëtimeve, pa dallim të agjencisë turistike që do të zgjidhni.
 • Shikoni detajet e tjera