Kredi joqëllimore për individët

Jemi gjithmonë këtu për t’ju ndihmuar
kreditë tona do t’ju ndihmojnë të bëhet realitet gjithçka që doni të bëni. Mendimi i klientëve tanë gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet prioritet i eurostandard banka.

 • Kredia Instant
 • Aplikim I Lehtë Mundësi për të aplikuar në të gjitha ekspoziturat e Eurostandard Banka.
 • 12 dhe 24 Muaj Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 12 dhe 24 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja
 • Deri Në 60,000 Denarë Mundësi për të fituar kredi shuma maksimale e të cilës mund të arrijë deri në 60,000 denarë, pa garantorë Shikoni
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredia Ekspres
 • DERI NË 180,000 DENARË Mundësi për të fituar kredi joqëllimore, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 180,000 denarë, me një garantor
 • SHLYERJE FLEKSIBILE Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 24, 36 ose 48 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja
 • MAESTRO – KARTË DEBITI Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredia Standard
 • SHLYERJE DERI NË 7 VJET Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 48, 60 ose 84 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja
 • DERI NË 800,000 DENARË Mundësi për të fituar kredi joqëllimore, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 800,000 denarë, me dy garantorë
 • RIFINANCIM Mundësi për rifinancimin e kredisë dhe kartave pa pagesa plotësuese
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredia Relaks
 • PERIUDHË GREJS Me kredinë Relaks Ju fitoni mundësi për të pasur një periudhë grejs prej 6 muajsh
 • PA GARANTORË Mundësi për të fituar kredi, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 300.000 denarë pa garantorë, ndërsa për shumat deri në 800,000 denarë nevojitet 1 garantor
 • MAESTRO – KARTË DEBITI Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredi me hipotekë mbi depozitën
 • 3,0% NË NIVEL VJETOR Norma më e ulët e interesit prej 3,0% në nivel vjetor
 • PA LIMITE Me vënien e një hipoteke mbi depozitën bankare, shuma e kredisë mund të jetë pa limit
 • KUSHTE MË TË MIRA Me vënien e një hipoteke mbi depozitën bankare, Ju do të fitoni kushtet më të mira për aprovimin e kredisë
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredia me hipotekë
 • DERI NË 120,000 EURO Me kredinë me hipotekë Ju mund të fitoni një shumë maksimale deri në 120,000 euro sipas vlerës së denarit
 • DERI NË 20 VJET Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 20 vitesh, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja
 • NORMË INTERESI VJETORE PREJ 6,4% Normë e vetme interesi prej 6,4% n nivel vjetor.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Kredi për pensionistët
 • DERI NË 500,000 DENARË Mundësi për të fituar kredi konsumatore joqëllimore, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 500,000 denarë
 • SHLYERJA DERI NË MOSHËN 73 VJEÇE Mundësi për të shlyer kredinë deri në moshën 73 vjeçe.
 • PA GARANTORË Mundësi për të marrë kredi pa garantorë dhe sigurime plotësuese.
 • Shikoni detajet e tjera