Notice: Trying to get property 'alias' of non-object in /home/eurostan/public_html/components/com_k2/router.php on line 292
Еуростандард Банка А.Д. - Скопје - Përfitim i ri për pensionistët

Notice: Trying to get property 'alias' of non-object in /home/eurostan/public_html/components/com_k2/router.php on line 292

Përfitim i ri për pensionistët

Еуростандард Банка започна да врши исплата на пензиите првиот работен ден во месецот

Со цел да излезе во пресрет на потребите на своите клиенти, Еуростандард банка започна исплатата на пензиите да ја врши во првиот работен ден во месецот без оглед дали истите се префрлени од страна на пензискиот фонд или не. На овој начин им се овозможува на пензионерите клиенти на Банката да располагаат со средствата од својата пензија уште во првиот работен ден во месецот.

Оваа погодност ќе се однесува на сите пензионери без оглед дали избрале пензијата да ја добиваат со достава во својот дом или на трансакциска сметка.

Сите пензионери кои својата пензија ја добиваат на трансакциска сметка во Еуростандард банка, можат истата да ја подигнат и на шалтерите во секоја Пошта во Р.Македонија.


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Eurostandard banka filloi të bëjë pagesën e pensioneve ditën e parë të punës çdo muaj

Me qëllim plotësimin e nevojave të konsumatorëve të vet, Eurostandard banka filloi ta bëjë pagesën e pensioneve në ditën e parë të punës, çdo muaj, pa dallim nëse ata janë transferuar ose jo nga fondi i  pensionit. Në këtë mënyrë, iu mundësohet konsumatorëve pensionistë të kenë në dispozicion mjetet financiare nga pensionet e tyre që në ditën e pare të punës çdo muaj.

Ky përfitim do të vlejë për të gjithë pensionistët pa dallim nëse kanë vendosur që pensionin e tyre ta marrim me postë në shtëpinë e tyre ose në llogari të transaksionit.

Të gjithë pensionistët që pensionin e tyre e marrin në llogari të transaksionit në Eurostandard Banka, të njëjtin mund ta marrin edhe në sportelet e çdo Poste në Republikën e Maqedonisë.


Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA AD SHKUP