Paraqitja e të dhënave jolegjitime në internet në lidhje me Eurostandard Bankën sha Shkup

Të nderuar klientë,

Ju njohtojmë se reklamat për hapjen e llogarive në Bankën Eurostandard SHA Shkup të cilat janë paraqitur në disa faqe të caktuara në Internet janë jolegjitime. Vendi i vetëm zyrtar për të dhëna është ueb faqja korporative e Bankës, kurse të gjithë faqet tjera të cilat në emër të Bankës grumbullojnë të dhëna janë me qëllime të rrejshme apo keqdashëse.

Ju lajmërojmë se Eurostandard Banka SHA Shkup nuk ka asnjë lidhje me shpalljen e këtyre reklamave dhe Ju këshillojmë të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm kur i ndani të dhënat e juaja personale në Internet. Njëkohësisht ju ftojmë edhe njëherë që të lexoni „Rekomandimet për shfrytëzim të sigurtë të bankimit elektronik“.

 

Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA SHA SHKUP