Këshilli mbikëqyrës i bankës

 
Dimitar Bojadzioski
2019 Anëtar i Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka që nga themelimi i saj në tetor të vitit 2019 Dimitar Bojadzioski
Kryetar

 

Këshilli i parë mbikëqyrës, në atë kohë Këshilli drejtues i Eurostandar Banka, u mbajt me formimin e bankës, në vitin 2001, me pjesëmarrjen e anëtarëve të asaj kohe.

 

 • Emil Handziski
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka që nga viti 2020Emil Handziski
  Anëtar
 • Ilijancho Gagovski
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka që nga viti 2019Ilijancho Gagovski
  Anëtar e pavarur
 • Faadis Rexhepi
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka nga viti 2020 Faadis Rexhepi
  Anëtar e pavarur
 • Filip Ivanovski
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka nga viti 2020Filip Ivanovski
  Anëtar e pavarur