Kasaforta për individët

__Kasaforta__ për individët

Për të siguruar më mirë sendet Tuaja të çmuara, vlerat materiale dhe dokumentet, Eurostandard Banka Ju ofron mundësi të merrni kasaforta me qira. Sistemi modern i sigurimit dhe kushtet adekuate klimatike të ambienteve në të cilat janë vendosur kasafortat, Ju japin garanci se të gjitha sendet Tuaja të çmuara do të jenë të sigurta.

KUSH MUND TË PËRDOR NJË KASAFORTË?

  • Individët vendas dhe të huaj të moshës madhore
  • Individi që përdor një kasafortë mund të autorizojë një ose më shumë persona të tjerë për të përdorur të njëjtën kasafortë

    Shkarko aplikacionin e autorizimit
  • Bizneset vendase dhe të huaja, një ose dy persona të cilët kanë autorizim për të përdorur kasafortën
  • Biznesi që përdor një kasafortë mund të lëshoj një autorizim për përdorimin e kasafortës në veçanti ose në mënyrë kolektive

    Shkarko aplikacionin e autorizimit

Llojet e kasafortave

 

 

PërmasatDimensionet (cm)Qiraja vjetore (den.)Намена
А 4 X 24 X 32 2.000 MKD пари, накит,
резервни клучеви, драгоцености
Б 10 X 24 X 32 2.500 MKD документи, штедни книшки,
хартии од вредност, пари
В 22 X 24 X 32 3.000 MKD хартии од вредност, накит,
пари, документи
Г 34 X 24 X 32 3.500 MKD уметнички слики, скапоцени предмети,
накит, пари

ÇFARË MUND TË MBANI NË KASAFORTË?
Dokumente, letra me vlerë, para, stoli, libreza kursimi, çelësa rezervë, figura artistike dhe sende të tjera të çmuara.

ÇFARË NUK DUHET RUAJTUR NË KASAFORTË?
Sende që mund të rrezikojnë sigurinë e punonjësve dhe ambientet e Bankës ose të dëmtojnë kasafortën: sende që mund të prishen, të shpërthejnë, të ndizen ose sende radioaktive dhe armë.

ORARI I PUNËS
08:00 - 16:00