Тhesari ditor-i natës

Zgjidhje praktike për të vepruar paratë e gatshme të siguruara gjatë ditës, që do t’ju mundësojë orarin e punës ta shfrytëzoni në mënyrë më efikase dhe të realizoni në kohë detyrimet lidhur me qarkullimin ditor, pa dallim të orarit të punës së bankës ose jashtë orarit të punës

Për paratë tuaja të gatshme!

  • 24/7Paratë e gatshme mund t’i depononi në çdo kohë të ditës ose natës, gjatë 24 orëve!
  • Siguri Vend i sigurt ku mund të depononi mjetet tuaja në denarë
  • Pa pagesë Shërbimi thesari ditor-i natës ofrohet falas për të gjithë përdoruesit afarist të bankës, deri në fund të vitit 2017
  • E thjeshtë Deponimi i mjeteve mund të bëhet me lehtësi dhe shpejtë, më vendosje e parave të gatshme në një kasafortë.
  • Identifikim elektronik Deponimi i mjeteve bëhet me ndihmën e një karte elektronike që shërben për identifikimin tuaj.
  • Llogari transaksione Mjetet e deponuara do t’i keni në dispozicion ditën e nesërme, në llogarinë tuaj transaksione