SMS banking

__SMS__ banking

SMS BANKING ËSHTË NJË SHËRBIM QË U MUNDËSON PRONARËVE TË KARTAVE BANKARE TË LËSHUARA NGA BANKA TË FITOJNË INFORMATA ME SMS NË TELEFONAT E TYRE CELULAR (TË NJOFTOHEN) LIDHUR ME NDRYSHIMIN E GJENDJES SË LLOGARIVE TRANSAKSIONE

  • Njoftimmbi gjendjen e llogarisë transaksione
  • Njoftimpas çdo transaksioni të realizuar
  • Kontrollimtë kartës 24 orë
  • Parandalimtë keqpërdorimit të kartës bankare
  • Informatalidhur me aksionet promocionale të Bankës
  • Njoftimelidhur me detyrimet e arritura ose të mbetura