Е-Банкарство

Е-Банкарство

e EUROSTANDARD BANKË

„Sepse është 100 herë më i shpejtë dhe më i thjeshtë“

„Sepse besoj se është i sigurt... dhe modern :)“

„Sepse nuk pres radhë dhe nuk e humbas kohën nëpër sportelet“

„Sepse nuk ka yje * ose shkronja të vogla“

„Sepse tani jam në gjendje në një kohë reale të kontrollojë llogarinë time

Бидете спокојни

Бидете спокојни

RELAKSOHUNI

Kjo kartë u lëshohet bizneseve që janë komitentë të Eurostandard Bankë, ndërsa në raste të veçanta banka mund t’u lëshojë MasterCard Business edhe bizneseve që nuk janë deponues të Eurostandard Bankë.

Karta është paraparë për t’u përdorur brenda dhe jashtë vendit.

Lëshimi i kësaj karte ofron mundësi për të fituar një numër të palimituar kartash plotësuese.

Pa pagesa anëtarësimi për vitin e parë.

Limiti i kredisë deri në 600,000.00 denarë

Karta e debitit Cashback

Karta e debitit Cashback

Fitimi

Karta SCnet cashback të cilën e lëshon Banka Eurostandard është karta e vetme e debitit me të cilën ju kthehen paratë gjatë blerjes së produkteve ose gjërave që i përdorni ose përditë.

Kartë e vetme debiti me të cilën fitoni edhe kur blini

Bëhuni anëtar i organizatës më të madhe të konsumatorëve në Maqedoni pa asnjë pagesë

Në të gjitha kompanitë partnere të SCnet Maqedoni Juve do t’ju kthehen para shtesë

Хартии од вредност

Хартии од вредност

KУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ХАРТИИ

  • Зошто да инвестирате во хартии од вредност?
    Можност за заработка, можност за диверзификација на ризик од инвестирање, ниски каматни стапки на банкарски депозити

  • Како да инвестирате во хартии од вредност?
    Со еднократно склучување на Договор, веќе можете да доставувате налози за продавање и купување на хартии од вредност