Misioni dhe vizioni i bankës

Kush jemi ne dhe cili është qëllimi ynë

Мисија Визија
Misioni

Misioni ynë është të shfrytëzohen plotësisht të gjitha burimet e disponueshme brenda organizatës sonë për zhvillimin e vazhdueshëm të punës në të gjitha segmentet, duke filluar nga kapitali njerëzor e deri tek teknologjia, por edhe optimizmi i efikasitetit të proceseve afariste.

Vizioni

Vizioni ynë është të bëhemi një institucion financiar lider i grupit të bankave të vogla, duke qenë një shembull në aspektin e cilësisë dhe gjatë realizimit të të gjitha aktiviteteve tona, si për të mirën e klientëve, po ashtu edhe për përparimin e bashkësisë në përgjithësi.