Depozitat në denarë për bizneset

Ndihmë kur ju nevojitet më së shumti
Kursimi në denarë në eurostandard banka është një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer paratë tuaja. Me norma kamate jashtëzakonisht të leverdishme, mënyra e të kursyerit dhe siguria në tërësi, produktet kursyese në denarë janë zgjedhja më e mirë për depozitimin e mjeteve të lira

 • Kredia tradicionale
 • Nivele më të leverdisshme interesi Mënyra klasike e kursimit me afat me norma interesi të leverdishm.
 • Niveli i shkallëzuar i interesit Sa më e madhe që të jetë depozita, aq më e madhe norma e interesit
 • Interesi deri në 2% Depozitojini paratë tuaja me afat prej 24 muajsh dhe do të përfitoni kamatë deri në 2%
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Denar plus
 • Liria Depozitë kursimi për biznese që ju mundësojnë liri në menaxhimin e parave tuaja
 • Pagesa mujore e kamatës Interesin mund ta tërhiqni pas përfundimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj
 • Afati Depozita e hapur e kursimit denar plus për bizneset mund të afatizohet për një periudhe prej 24 muajsh
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Me klauzolë devizore
 • Norma e shkallëzuar e interesit Sa më e madhe që të jetë depozita, aq më e lartë është edhe norma e interesit
 • Pagesa mujore e interesit Kamata mund të tërhiqet pas përfundimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj
 • Afati Depozita familjare mund të afatizohet për një periudhë 1 vjeçare
 • Shikoni detajet e tjera