Depozita denar plus

Depozita __denar plus__
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  100.000 ден.


  Muajt e afatizimit?
  1 месец.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Depozitë e hapur në denarë për bizneset

Me depozitën e hapur të kursimit denar plus, dedikuar për bizneset, përfitoni mundësinë e vetme për të depozituar, shtuar ose tërhequr të hollat tuaja me afat, kur të dëshironi dhe sa të dëshironi, duke pasur një akses të vazhdueshëm tek to

 • Liria Depozita e hapur në denarë për bizneset Ju mundëson liri në menaxhimin e të hollave Tuaja
 • Norma e shkallëzuar e interesit Niveli i normës së interesit varet nga shuma e depozitës së kursimit me afat, sa më e madhe që të jetë depozita, aq më e madhe është norma e interesit
 • Pagesa mujore e interesit Sipas dëshirës së klientit interesi mund të tërhiqet pas përfundimit të periudhës së afatit ose çdo muaj, pas përfundimit të muajit aktual
 • Afati Depozita e hapur e kursimit - Denar Plus për bizneset mund të afatizohet për një periudhe prej 24 muajsh
 • Siguria Depozitat janë të siguruara në Fondin e sigurimit të depozitave, aty ku edhe Eurostandard banka është anëtare