Depozita tradicionale

Depozita __tradicionale__
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  100.000 ден.


  Muajt e afatizimit?
  1 месец.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Kursimi në denarë në eurostandard banka është një mënyrë e shkëlqyer për kursimin e parave tuaja. Me normat e interesit jashtëzakonisht të favorshme dhe një siguri të plotë për paratë tuaja, depozita tradicionale në denarë është zgjedhja më e mirë për depozitimin e parave të lira

 • Normat më të leverdishme të interesit Depozita tradicionale në denarë është një formë klasike e kursimit me afat, që Ju mundëson norma interesi jashtëzakonisht të favorshme për paratë Tuaja me afat.
 • Norma e interesit e shkallëzuar Niveli i normës së interesit varet nga shuma e depozitës së kursimit me afat, sa më e madhe që të jetë depozita, aq më e madhe është edhe norma e interesit.
 • Afati Eurostandard Banka për depozitat në denarë ofron afate të ndryshme të afatizimit, sipas dëshirave dhe nevojave të klientëve.
 • Siguria Depozitat janë të siguruara në Fondin e sigurimit të depozitave ku Eurostandard Banka është anëtare.
 • Interes deri në 3% Afatizoni paratë Tuaja për një periudhë prej 24 muajsh dhe do të përfitoni kamatë deri në 3%
 • Pagesa mujore e kamatës Sipas dëshirës së klientit interesi mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës ose çdo muaj, pas përfundimit të muajit aktual.