Depozitat në denarë me klauzolë devizore

Depozitat në denarë me __klauzolë devizore __
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  100.000 ден.


  Muajt e afatizimit?
  1 месец.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Kursimi në denarë në eurostandard banka është një formë e shkëlqyer për kursimin e të hollave tuaja. Me normat e leverdishme të interesit dhe klauzolën revizore, përfitoni një siguri absolute të parave tuaja.

Depozita në denarë me klauzolë devizore është një zgjedhje e shkëlqyer për depozitimin e parave të lira

 • Norma e interesit e shkallëzuar Niveli i normës së interesit varet nga shuma e depozitës së kursimit me afat, sa më e madhe depozita, aq më e lartë norma e interesit
 • Pagesa mujore e interesit Sipas dëshirës së klientit, interesi mund të tërhiqet pas përfundimit të periudhës së afatit ose çdo muaj, pas përfundimit të muajit aktual
 • Afati Depozita familjare mund të ketë afat prej një vit
 • Siguria Depozitat janë të siguruara në Fondin e sigurimit të depozitave, aty ku Eurostandard Banka është anëtare