Depozita tradicionale

Depozita __tradicionale__
 • Përllogaritja e depozitës
  Zgjidhni valutën
  EUR
  USD

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  10.000 eur.


  Muajt e afatizimit?
  1 месец

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muajve

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Kursimet në deviza në Eurostandard Banka janë një mundësi e shkëlqyer për të kursyer paratë Tuaja. Me normat e interesit mjaft të leverdishme dhe sigurinë e plotë të mjeteve Tuaja, Depozita devizore tradicionale e kursimit është zgjidhja më e mirë për të investuar të hollat për të cilat nuk keni nevojë.

 • Norma interesi më të leverdishmeDepozita devizore tradicionale e kursimit është një mënyrë klasike e kursimit me afatizimin e depozitës, që Ju mundëson norma interesi tepër të leverdishme për depozitat Tuaja të afatizuara
 • Normë interesi që rritetNorma e interesit varet nga shuma e depozitës së afatizuar. Sa më e madhe të jetë shuma e depozitës së afatizuar, aq më e lartë do të jetë norma e interesit
 • Normë interesi prej 2,1%Afatizoni paratë Tuaja për një periudhë prej 12 muajsh dhe do të fitoni normë interesi që mund të arrijë deri në 2,1%
 • AfatiEurostandard Banka për depozitat në denarë ofron afate të ndryshme depozitimi, varësisht nevojave dhe dëshirave të klientëve
 • Kartë falasMe çdo depozitë të afatizuar Ju keni mundësi të fitoni falas kartën e debitit Maestro
 • SiguriDepozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka
 • Kamata paguhet çdo muajVarësisht dëshirës së klientit, kamata mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj, pas kalimit të muajit korrent