Pagimi i kamatës në fillim

Pagimi i __kamatës__ në fillim
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  1.000 den.


  Muajt e afatizimit?
  3 muaji.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Depozita me përllogaritje anticipative të normës së interesit

Me produktin me emrin depozita me përllogaritje anticipative të normës së interesit kursimi jo vetëm që do t’ju mundësojë një të ardhme të sigurtë, por do të jetë edhe një mundësi për të fituar mjete plotësuese. Shfrytëzoni këtë lehtësim të veçantë, afatizoni në eurostandard banka mjetet e kursyera dhe fitoni që në fillim normën tuaj të interesit

 • Norma e interesit paguhet në fillim Mjetet financiare mund të afatizohen për një periudhe dhe me një normë interesi që do të plotësojë më së miri nevojat tuaja, ndërsa normën e interesit do ta fitoni në fillim.
 • Afati Depozita me përllogaritje anticipative të normës së interesit mund të afatizohet për 3, 6 dhe 12 muaj.
 • Mundësi Kursimi me pagimin e normës së interesit në fillim është një mundësi për të fituar mjete plotësuese.
 • Valuta Kamata mund të fitohet që në fillim për depozitat e afatizuara në cilëndo valutë
 • Siguri Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka.
 • Kartë falas Me çdo depozitë të afatizuar, Ju mund të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

 • Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka