Depozita tradicionale

Depozita __tradicionale__
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  10.000 den.


  Muajt e afatizimit?
  1 muaji.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Kursimet në denarë në eurostandard banka janë një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer paratë tuaja

Me normat e interesit që janë tepër të volitshme dhe sigurinë e plotë, depozita tradicionale në denarë është zgjedhja më e mirë për të investuar mjetet tuaja

 • Afati Eurostandard Banka për depozitat në denarë ofron mundësi të ndryshme afatizimi, sipas dëshirave dhe nevojave të klientëve.
 • Normë interesi deri në 3,0% Afatizoni mjetet Tuaja për një periudhë 36-muajshe dhe do të fitoni normë interesi deri në 3,0%.
 • Kartë falas Me çdo depozitë të afatizuar, Ju mund të fitoni falas kartën e debitit Maestro.
 • Siguri Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka.
 • Kamata paguhet çdo muaj Varësisht dëshirës së klientit, kamata mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj, pas mbarimit të muajit korrent.
 • Norma interesi më të volitshme Depozita tradicionale në denarë është një mënyrë klasike e kursimit me afatizimin e depozitës dhe mundëson norma interesi tepër të volitshme për mjetet Tuaja të afatizuara.

 • Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka