Depozita në deviza për individët

Shfrytëzoni maksimalisht mjetet tuaja
Kursimet në deviza në eurostandard banka janë një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer paratë tuaja. Me normat e interesit që janë tepër të volitshme, mënyrën e kursimit dhe sigurinë e plotë, kursimet në deviza janë zgjedhja më e mirë për të investuar mjetet tuaja.

 • Depozita tradicionale
 • Normë Interesi Deri Në 1.5%Afatizoni mjetet tuaja në euro për një periudhë 36-muajshe dhe do të fitoni normë interesi deri në 1.5%.
 • Afati Periudha të ndryshme afatizimi, sipas dëshirave dhe nevojave të klientëve.
 • Pagesë mujore Norma e interesit mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Depozita euro plus
 • Liri Depozita e hapur në deviza ju mundëson liri të plotë gjatë administrimit të mjeteve tuaja.
 • Euro Depozita e hapur në deviza mund të afatizohet vetëm në euro.
 • Afati Depozita e hapur euro plus mund të afatizohet për një periudhë që mund të arrijë deri në 24 muaj.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Depozita familjare
 • Kursime familjare Mundësi për të fituar një normë interesi më të lartë me kursim të përbashkët, duke i mbledhur depozitat e veçanta në një depozitë të vetme.
 • Normë interesi proporcionale Norma e interesit varet nga shuma e depozitës së afatizuar. Sa më e madhe të jetë shuma e depozitës, aq më e lartë do të jetë norma e interesit.
 • Afati Depozita familjare mund të afatizohet për një periudhë 1-vjeçare.
 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Pagimi i kamatës në fillim
 • Norma e interesit paguhet në fillim Mjetet financiare mund të afatizohen për një periudhe dhe me një normë interesi që do të plotësojë më së miri nevojat tuaja, ndërsa normën e interesit do ta fitoni në fillim.
 • Valuta Kamata mund të fitohet që në fillim për depozitat e afatizuara në cilëndo valutë
 • Afati Depozita me përllogaritje anticipative të normës së interesit mund të afatizohet për 3, 6 dhe 12 muaj.
 • Shikoni detajet e tjera