MasterCard® GOLD кредитна картичка

Картичките од МастерКард програмата Ви овозможуваат едноставен и лесен пристап до Вашите средства 24 часа на ден, 365 дена во годината, преку мрежа на Банкомати во земјата и низ целиот свет

  • 3%Минимален месечен износ за отплата од 3,0% од вкупниот долг
  • Кредитен лимитМожност за неограничен кредит лимит согласно кредитна способност
  • Грејс периодБезкаматен грејс период до 45 дена за трансакции на продажни места
  • Без надоместЗа користењето на картичката во првата година
  • МожностЗа издавање на две дополнителни картички
Casys.com.mkДежурен Центар 24 часа, 365 дена во годината
тел: + 389 2 3293-888
e-mail: help24@casys.com.mk