Постојани средства

Долгорочен кредит за постојани средства

Купувате, градите, вложувате или модернизирате нови и постоечки производни или услужни капацитети, опрема или транспортни средства. Кредитот за постојани стредства, претставува брзо и едноставно решение за финансирање на инвестициски проекти и поддршка на Вашиот бизнис

  • Флексибилна отплатаМожност за отплата до 8 години по Ваш избор
  • Грејс периодМожност за вклучен грејс период до 1 година, каде клиентот има обврска да врши плаќање по камата
  • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи
  • Бесплатна картичкаМожност за бесплатна MasterCard Bussines дебитна картичка
  • Практиченначин за финансирање на сите Ваши обврски