Кредитирање на правни лица

Купувате, градите, вложувате или модернизирате нови и постоечки производни или услужни капацитети, опрема или транспортни средства, увоз или одржување на ликвидност, кредитите на еуростандард банка претставуваат брзо и едноставно решение за поддршка на вашиот бизнис

 • Постојани средства
 • Флексибилна Можност за отплата до 8 години по Ваш избор
 • Грејс периодМожност за вклучен грејс период до 1 година
 • Практиченначин за финансирање насите обврски
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Трајни обртни средства
 • Флексибилна отплатаМожност за отплата до 5 години по Ваш избор
 • Грејс периодМожност за вклучен грејс период до 1 година
 • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Обртни средства
 • ЛиквидностМожност средствата да се користат за подобрување на ликвидноста
 • КористењеНабавка на суровини, опрема, репроматеријали, превозни средства или трговска стока
 • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Overdraft
 • Без ограничувањеДозволено пречекорување согласно Вашата кредитна способност
 • Флексибилна отплатаОдобрените средства ги враќате делумно или во целост во моментот на прилив на Вашата сметка
 • Бесплатна картичкаМожност за бесплатна MasterCard Bussines дебитна картичка
 • Проверете ги останатите детали