Кредит со залог на депозит

Кредит со залог на __депозит__
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 30.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит со залог на денарски или девизен депозит

Доколку ви се потребни финансиски средства, а имате орочен депозит, можете да добиете кредит со најповолни услови. Кредитот со залог на депозит е најдобар начин истовремено да вложувате и да ги обезбедите вашите средства.

Кредитот со залог на депозит е најдобар начин истовремено да вложувате и да ги обезбедите вашите средства. Искористете ја заштедата според вашите потреби и желби.

 • Најповолни условиСо залог на денарски или девизен депозит добивате најповолни услови за одобрување
 • 3,0% годишноНајниска каматна стапка од само 3,0% на годишно ниво
 • Брза исплатаСредствата ги добивате веднаш на Вашата трансакциска сметка
 • Без ограничувањаСо залог на депозит можете да добиете износ на кредит без ограничување
 • Маестро дебитна картичкаПри аплицирање за кредит со залог добивате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ на кредит до 95% од орочениот паричен депозит врз кој се воспоставува владетелски залог
 • Рок на отплата до истекот на периодот на ороченост на депозитот даден во залог
 • Каматна стапка: до 2-3 процентни поени над каматната стапка што се користи за пресметка на камата на орочениот паричен депозит, променлива согласно измена на каматна стапка на депозитот кој служи како обезбедување
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 0,3% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 500 денари, 250,00 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • Договор за владетелски залог на паричен депозит
 • Неотповиклива изјава, паричниот депозит да се употреби за целосна наплата на кредитот

Право на користење

 • Физички лица, државјани на Република Македонија

Потребна документација

 • Барање за одобрување на кредит со залог на паричен депозит

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит.
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот