Eкспозитурa наменeтa исклучиво за корисниците на надомест од Министерството за труд и социјална политика

Почитувани клиенти,

ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје секогаш се грижи за своите клиенти.

Ве известуваме, ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје излезе во пресрет на Вашите барања и одлучи една од своите експозитури да ја намени исклучиво за Вас корисниците на надомест од Министерството за труд и социјална политика.

Од Април 2020 година, исплатата на Вашите средства ќе се извршува исклучиво во Експозитура Центар.

Експозитурата се наоѓа спроти ,, Дом на инвалиди,, на ул. ,,Даме Груев,, бр. 3, 1000 Скопје.

Во деновите кога ќе се врши исплатата работното време на експозитурата ќе биде продолжено до 19 часот.

Средствата без провизија може да ги подигнете и во сите Подружници на АД Македонска Пошта.

mapa trudi socijala


 Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ