Надзорен одбор

 

Димитар Бојаџиоски - Претседател
2019Претседател на Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2019 годинаГ-дин Димитар Бојаџиоски
Претседател

 

Првиот Надзорен, во тоа време Надзорен одбор на Еуростандард Банка е одржан со формирање на банката во 2001 година од страна на тогашните членови.

 

 

 • Емил Ханџиски
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2020 годинаЕмил Ханџиски
  Член на НО
 • Димитар Бојаџиоски
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2019 годинаИлијанчо Гаговски
  Независен член на НО
 • Фаадис Реџепи
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2020 година Фаадис Реџепи
  Независен член на НО
 • Филип Ивановски
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2020 година Филип Ивановски
  Независен член на НО