Надзорен одбор

 

Г-дин Трифун Костовски - Претседател
2001 Член на Надзорниот одбор на Еуростандард Банка од нејзиното основање во октомври 2001 година Г-дин Трифун Костовски
Претседател

Првиот Надзорен, во тоа време Управен одбор на Еуростандард Банка е одржан со формирање на банката во 2001 година од страна на тогашните членови.

Трифун Костовски
Родолфо Пицокери
Вирџинио Сантиноли
Јорго Ќука
Кристијан Поленак

 • д.р. Јоханес Клецл
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2003 година д.р. Јоханес Клецл
  Член
 • Илијанчо Гаговски
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2019 година Илијанчо Гаговски
  Независен член
 • д.р. Димитар Бојаџиоски
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2019 годинад.р. Димитар Бојаџиоски
  Член на НО
 • д.р. Гале Галев
  Во Надзорен одбор на Еуростандард Банка од 2008 година д.р. Гале Галев
  Независен член