СМС банкарство

СМС Банкарство е услуга која им овозможува на имателите на платежни картички издадени од страна на Банката да добиваат смс информации (нотификација) за промени на состојбата на трансакциските сметки на нивните мобилни телефони

  • Известување за состојба на трансакциска сметка
  • Нотификација по секоја извршена трансакција
  • Контрола на својата картичка 24 часа во денот
  • Спречување на злоупотреба на картичката
  • Информации за промотивни акции на Банката
  • Известување за доспеан, заостанат долг