Дневно-Ноќен Трезор

Практично решение за работа со дневните готовински средства, кое ќе Ви овозможи поефикасно искористување на Вашето работно време и навремена реализација на обврските од платниот промет, независно и вон работното време на банката

За вашата готовина!

  • 24/7Вашата готовина можете да ја депонирате во кое било време од денот или ноќта, во текот на 24 часа!
  • Сигурнои безбедно место каде можете да ги депонирате Вашите денарски средства'
  • БесплатноУслугата дневно-ноќен трезор е бесплатна за сите деловни корисници на банката, до крајот на 2017 година.
  • ЕдноставноДепонирањето на средствата е брзо и едноставно преку уфрлање на готовината во сигурносен сеф.
  • Е-идентификацијаДепонирањето на средствата се врши со помош на електронска картичка, која служи за Ваша идентификација.
  • Трансакциска сметкаДепонираните средства ќе Ви бидат на располагање уште наредниот ден на Вашата трансакциска сметка.