Продажба на имот од банката Индивидуален објект - куќа, нас. Црниче

Населба Црниче, улица „Рилски Конгрес„ бр.39 Скопје, Р. Македонија. Површина на куќа 241 м², дворно место 97.47 м² и земјиште под зграда 91.84 м².

 

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403
Лице за контакт Драган Блажевски