Традиционален депозит

__Традиционален__ депозит
 • Депозитен калкулатор

  Колку средства планирате да штедите?
  100.000 ден.


  На колку месеци ќе ги орочите?
  1 месец.

  Каматна стапка

  7.26 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Штедењето во денари во Eуростандард банка е одличен начин за заштеда на Вашите пари. Со исклучително поволните каматни стапки и целосната сигурност на Вашите средства, Традиционалниот денарски штеден влог е најдобриот избор за вложување на слободните средства

 • Најповолни каматни стапкиТрадиционалниот денарски штеден влог е класичен начин на орочено штедење, кој Ви овозможува исклучително поволни каматни стапки за Вашите орочени средства
 • Скалеста каматна стапкаВИСИНАТА на каматната стапка зависи од износот на орочениот штеден влог, колку е влогот поголем, толку е каматната стапка повисока
 • РокЕуростандард банка за денарските депозити нуди различни рокови на орочување според желбите и потребите на клиентите
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Камата до kamTradPravDen%Орочете ги своите средства на период од 24 месеци и ќе добиете камата до kamTradPravDen%
 • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот, а орочување или месечно, по истекот на тековниот месец