Денар плус депозит

__Денар плус__ депозит
 • Депозитен калкулатор
  Исплата на камата на крај од период

  Месечна исплата на камата

  Колку средства планирате да штедите?
  600.000 ден.  На колку месеци ќе ги орочите?
  3 месец.

  Каматна стапка

  3 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Со отворениот штеден влог ДЕНАР ПЛУС на Еуростандард банка, добивате единствена можност за вложување, дополнување и повлекување на своите орочени средства, колку ќе посакате и кога ќе посакате, а при тоа имате постојан пристап до истите

 • СлободаОтворениот денарски штеден влог Ви овозможува слобода во управувањето на Вашите средства
 • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно, по истекот на тековниот месец
 • РокДенар Плус - отворениот штеден влог може да се орочи на период до 24 месеци
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.