Традиционален депозит

__Традиционален__ депозит
  • Депозитен калкулатор

    Колку средства планирате да штедите?
    10.000 ден.


    На колку месеци планирате да ги орочите?
    1 месец.

    Каматна стапка

    7.26 %

    Камата за 12 месеци

    6.342

    Вкупно добивате

    107.822

  • Линкови десно

    Каматни стапки

Штедењето во денари во Eуростандард банка е одличен начин за заштеда на Вашите пари

Со исклучително поволните каматни стапки и целосната сигурност на Вашите средства, Традиционалниот денарски штеден влог е најдобриот избор за вложување на слободните средства

  • РокЕуростандард банка за денарските депозити нуди различни рокови на орочување според желбите и потребите на клиентите
  • Камата до 3,0Орочете ги своите средства на период од 36 месеци и ќе добиете камата до 3,0%
  • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
  • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
  • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно, по истекот на тековниот месец
  • Најповолни каматни стапкиТрадиционалниот денарски штеден влог е класичен начин на орочено штедење, кој Ви овозможува исклучително поволни каматни стапки за Вашите орочени средства

  • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.