Девизни депозити за физички лица

Искористете ги максимално вашите средства
Штедењето во девизи во Eуростандард банка е одличен начин за заштеда на Вашите пари. Со исклучително поволните каматни стапки, начинот на штедење и целосната сигурност, девизните штедни производи се најдобриот избор за вложување на слободните средства.

 • Традиционален
 • Камата до 1,5%Орочете ги своите средства во евра на период од 36 месеци и ќе добиете камата до 1,5%
 • РокРазлични рокови на орочување според желбите и потребите на клиентите
 • Месечна исплатаКаматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Евро плус
 • СлободаОтворениот девизен штеден влог со слобода во управувањето на Вашите средства
 • ЕвроОТВОРЕНИТЕ девизни штедни влогови, може да се орочуваат единствено во Евра
 • РокЕвро Плус - отворениот штеден влог може да се орочи на период до 24 месеци
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Семеен
 • Здружено штедењеМожност за повисока камата здружувајќи ги штедните влогови во еден основен
 • Скалеста каматна стапкаКолку е влогот поголем, толку е каматната стапка повисока
 • РокСемејниот депозит може да се орочи на период до 1 година
 • Проверете ги останатите детали
 
 • Камата однапред
 • Камата однапредРок и каматна стапка кој Вам ви одговара, а каматата ја добивате однапред
 • ВалутаКамата однапред можете да добиете за штеден влог орочен во било која валута
 • РокАнтиципативна пресметка на камата може да се орочи на период од 3, 6 и 12 месеци
 • Проверете ги останатите детали