Камата однапред

__Камата__ однапред
 • Депозитен калкулатор

  Колку средства планирате да штедите?
  1.000 еур.


  На колку месеци ќе ги орочите?
  3 месеци.

  Каматна стапка

  7.26 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Депозит со антиципативна пресметка на камата

Со производот депозит со антиципативна пресметка на камата, штедењето освен што обезбедува сигурна иднина, претставува и можност да се заработат дополнителни средства. Искористете ја оваа посебна поволност, орочете ја вашата заштеда во Еуростандард банка и добијте ја Вашата камата однапред

 • Камата однапредСредствата ги орочувате на рок и каматна стапка кој Вам ви одговара а каматата ја добивате однапред
 • РокДепозит со антиципативна пресметка на камата може да се орочи на период од 3, 6 и 12 месеци
 • МожностШтедењето со исплата на камата однапред претставува можност да се заработат дополнителни средства
 • ВалутаКамата однапред можете да добиете за штеден влог орочен во било која валута
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.