Семеен депозит

__Семеен__ депозит
 • Депозитен калкулатор

  Колку средства планирате да штедите?
  1.000 еур.

  Каматна стапка

  7.26 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Семејниот депозит на Еуростандард банка Ви дава единствена можност за здружено семејно штедење

За разлика од класичните штедни влогови, Семејниот депозит е предвиден да им овозможи на штедачите, членови на едно семејство, можност за повисока каматна стапка со заедничко штедење во Еуростндард банка

 • Здружено штедењеМожност за повисока каматна стапка со заедничко штедење, здружувајќи ги посебните штедни влогови во еден основен
 • Семеен влогКако основица за пресметка на камата на здружен влог, се сметаат штедните влогови на членовите на едно семејство
 • РокСемејниот депозит може да се орочи на период до 1 година
 • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно, по истекот на тековниот месец
 • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
 • Скалеста каматна стапкаВисината на каматната стапка зависи од износот на орочениот штеден влог, колку е влогот поголем, толку е каматната стапка повисока
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.