Традиционален депозит

__Традиционален__ депозит
 • Депозитен калкулатор
  Изберете валута
  EUR
  CHF
  USD

  Колку средства планирате да штедите?
  1.000 EUR.  На колку месеци ќе ги орочите?
  1 месец

  Каматна стапка

  3 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Штедењето во девизи во Eуростандард банка е одличен начин за заштеда на Вашите пари

Со исклучително поволните каматни стапки и целосната сигурност на Вашите средства, Традиционалниот девизен штеден влог е најдобриот избор за вложување на слободните средства

 • Најповолни каматни стапкиТрадиционалниот девизен штеден влог е класичен начин на орочено штедење, кој Ви овозможува исклучително поволни каматни стапки за Вашите орочени средства
 • Камата до kamTradFizDev%Орочете ги своите средства во евра на период од 36 месеци и ќе добиете камата до kamTradFizDev%
 • РокЕуростандард банка за девизните депозити нуди различни рокови на орочување според желбите и потребите на клиентите
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
 • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно, по истекот на тековниот месец

 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.